Uwaga zawodnicy!!! Zmiana w regulaminie.

11 420x277

Uwaga zawodnicy!!!

Zmiana w regulaminie.

dodany zostaje podpunkt 6 w paragrafie V. :

6. Każdy zawodnik jest obowiązany mieć przy sobie podczas biegu  folię  NRC którą  otrzyma w pakiecie startowym oraz naładowany telefon z zapisanym numerem GOPR 601 100 300 lub zainstalowaną  bezpłatną aplikacją „Ratunek”. Za brak powyższych elementów wyposażenia grozi dyskwalifikacja zawodnika. Kontrola przeprowadzona będzie na starcie oraz mecie biegu.

Drukuj